Cele wypraw Meduza i ich realizacja

Wyprawa 2019 – cele

Jan Sirotek – kierownik wyprawy

Sformułowano cele wyprawy Meduza 2019:

 1. nurkowanie w 4-tym syfonie i eksploracja partii za syfonami – strona czeska, transport sprzętu – wspólnie
 2. intensywna eksploracja Sali Buchmana w dwóch kierunkach – strona polska
 3. eksploracja komina przed 1. syfonem – wspólnie
 4. prace kartograficzne w dolnych partiach jaskini (Pomorsky Put) – wspólnie

Realizacja celów

Adam Pyka – kierownik polskiej części wyprawy

Trudności pojawiające się przed członkami wyprawy rosną z roku na rok. Coraz to większe ilości niezbędnego do nurkowań sprzętu wymagają większej liczby czynnie zaangażowanych „tragarzy”. Odkryta w 2017 roku Sala Buchmana to wyzwanie dla najlepszych, doświadczonych grotołazów mających „nosa” w odnajdywaniu przejść do dalszych partii. Dalsza eksploracja komina w okolicach 1. syfonu. wymagać będzie dobrze przygotowanego, kilkudniowego biwakowania w jaskini oraz specjalistycznego sprzętu i wielu interdyscyplinarnych umiejętności. Dokończenie kartowania dolnych partiach jaskini to zajęcie dla osób cierpliwych, sumiennych i zdeterminowanych.

Mając na uwadze doświadczenia z minionych ekspedycji, podobnie jak w latach minionych, wyodrębniliśmy kilka niezależnie działających ekip:

 • ekipa nurków-eksploratorów – miejscem ich działań będą partie za syfonami, a ich zadaniem będzie odkrycie dalszej części jaskini, znajdującej się za 4. syfonem.
 • ekipa eksploratorów od zadań specjalnych – główne zadanie specjalne to znalezienie dziury w całym czyli eksploracja w okolicy odkrytej w 2017r Sali Buchmana, w ciągu głównym jaskini. Niemniej przydadzą się też podczas innych, nieoczekiwanych zwrotów akcji…
 • ekipa wspinaczy-eksploratorów – niezwykle trudna i niebezpieczna podziemna wspinaczka hakowa to ich specjalność. Zajmą się częściowo wyeksplorowanym w 2017 roku kominie, który rokuje na dalsze odkrycia.
 • ekipa kartografów – będzie mierzyć znane a jeszcze nie w pełni udokumentowane partie jaskini, głównie w okolicy Pomorskiego Putu.

Jako że najważniejsze zadanie – eksploracja za syfonami – jest najtrudniejsza i najbardziej niebezpieczna, a sprzęt nurkowy niezbędny do jej realizacji jest ciężki i nieporęczny, wszyscy uczestnicy wyprawy będą brali udział w jego transporcie w jaskini.

Harmonogram wyprawy Meduza 2019:

 • 10. 08 (sob.) – wyjazd z Wrocławia
 • 11. 08 (niedz.) – przejazd przez Serbię
 • 12. 08 (pon.) – przyjazd do Czarnogóry na Plateau Đalovića, rozłożenie bazy
 • 13. 08 (wt.) – zaporęczowanie jaskini, transport niezbędnych sprzętów
 • 14. 08 (śr.) – praca w ekipach
 • 15. 08 (czw.) – eksploracja powierzchniowa, przyjazd Czechów

Ekipa nurków:

 • 16. 08 (pt.) – wyjście nurków do jaskini, dotarcie pod 1. syfon, biwak przed syfonami
 • 17. 08 (sob.) – przepłynięcie 1. i 2. syfonu,  transport sprzętu do biwaku w Sali Big-Brother, biwak
 • 18. 08 (niedz.) – transport sprzętu do 3. syfonu, biwak
 • 19. 08 (pon.) – pokonanie 3. syfonu, próba nurkowania w 4. syfonie, biwak
 • 20. 08 (wt.) – eksploracja w parze za 4. syfonem, transport sprzętu na biwak, biwak
 • 21.08 (śr.) – rezerwa na dalszą eksplorację bądź odwrót
 • 22. 08  (czw.) – powrót zza syfonów, wyjście nurków z jaskini

Poszczególne ekipy:

 • 16. 08 (pt.) – transport sprzętu nurkowego do jaskini
 • 17. 08 (sob.) – odpoczynek, eksploracja powierzchniowa
 • 18. 08 (niedz.) – praca w ekipach
 • 19. 08 (pon.) – praca w ekipach
 • 20. 08 (wt.) – praca w ekipach
 • 21. 08 (śr.) – praca w ekipach
 • 22. 08 (czw.) – transport sprzętu nurkowego z jaskini
 • 23. 08 (pt.) – transport pozostałego sprzętu z jaskini, wieczór pożegnalny
 • 24. 08 (sob.) – pakowanie bazy, wyjazd z Đalovići
 • 26. 08 (niedz.) – przyjazd do Wrocławia

Sukces wyprawy

Olek Ramut- człowiek od zadań specjalnych

Sukces wyprawy przyniesie wymierne korzyści zarówno dla nauki jak i ogółu społeczeństwa. Dane kartograficzne pozwolą na wyciągnięcie szerszych wniosków o budowie geologicznej Plateau Đalovića oraz wspomogą w rozwoju teorii zjawisk krasowych. Nowe odkrycia za syfonami poszerzą naszą wiedzę o tej jaskini, jej genezie i szacie naciekowej. Wykonane zdjęcia oprócz funkcji dokumentacyjnej będą również stanowiły aspekt sztuki – będą prezentowane na szeregu wystaw oraz prelekcji tematycznych.

Zachęcamy do wsparcia naszej inicjatywy. Każda pomoc pozwoli nam na rozwijanie naszych pasji, które koncentrują się wokół nieodkrytego, „ósmego kontynentu”, jakimi są jaskinie!