Jaskinia i jej dotychczasowa eksploracja

Jaskinia i jej dotychczasowa eksploracja

Adam Pyka – kierownik polskiej części wyprawy

Jaskina Đalovića Pećina jest najdłuższą jaskinią Czarnogóry, liczącą sobie ponad 11km długości korytarzy. W latach  2003 – 2013 systematyczne działania naszych czeskich kolegów, zaowocowały odkryciem ponad 2km nowych korytarzy, ukrytych za 1. i 2. syfonem. Ogólny plan jaskini oraz partii za syfonami można zobaczyć na poniższych rysunkach.

 

 

W roku 2014 zorganizowaliśmy wraz z czeskimi partnerami kolejną wyprawę, której celem było podjęcie próby nurkowania w 3. syfonie. Mimo świetnego zaangażowania obu stron i pokonania wielu trudności organizacyjnych, do nurkowania nie doszło – zatrzymał nas wysoki poziom wody w jaskini i zalany po strop korytarz, uniemożliwiający dotarcie do syfonów. Wykonaliśmy natomiast ogrom prac kartograficznych, mierząc i dokumentując fotograficznie niezalane partie jaskini. Efektem prac było uszczegółowienie ogólnego planu jaskini na odcinku 2,8km – wynik można podziwiać na poniższym rysunku. Kwadratowa ramka na szarym planie odnosi rozmiar prac do ogólnego rozmiaru jaskini.

 

Dopiero w roku 2015, wielkim nakładem środków, pokonano 3. syfon, odkrywając 645m jaskini. Dalsze 159m dało odkrycie Kryształowego Korytarza, znajdującego się pomiędzy 2. a 3. syfonem. Korytarz ten posiada unikalne formy naciekowe z bogatą szatą krystalicznych tworów, nie spotykanych dotychczas w tej jaskini.

Wyprawa Meduza 2015 pozwoliła także na uszczegółowienie dokumentacji jaskini. Dokończono mierzenie głównego ciągu jaskini, osiągając wynik 4779m długości korytarza od wejścia do 1. syfonu. Jest to bardzo długa droga, którą każdy członek ekspedycji musiał kilkukrotnie pokonać, przenosząc sprzęt niezbędny do nurkowań. Rezultaty wyprawy Meduza 2015 opisujemy TUTAJ.

Czy to już koniec eksploracji?

Zdecydowanie nie! Nasi nurkowie po pokonaniu 3. syfonu i przejściu korytarzem o długości 645m natrafili na kolejny, 4. syfon. Jaskinia wydaje się nie mieć końca, lecz nasza determinacja w jej poznawaniu jest z każdą nową przeszkodą coraz silniejsza!

Każdy syfon podwaja trudność eksploracji jaskini. Mamy za sobą ich już aż 3., przed nami stoi wyzwanie 4.-go syfonu! Logistyka wyprawy, ilość niezbędnego sprzętu, czas przebywania zespołu pod ziemią – wszystkie wskaźniki są przeciwko nam. Lecz nie poddajemy się i jedziemy w terminie 20.08 – 04.09.2016r na kolejną wyprawę:

Meduza 2016!